Araştırma

Yüksek Enerji Fiziği Enstitüsü Araştırma Programı

Kinheng'le kim çalıştı?

Yüksek enerji fiziği alanı, madde ve enerjinin temel bileşenlerini, aralarındaki etkileşimleri ve uzay ve zamanın doğasını keşfetmek için iç içe geçmiş bilim sürücüleri tarafından yönlendirilir.Yüksek Enerji Fiziği Ofisi (HEP), misyonunu deneysel bilimsel keşiflerin üç sınırını ve teori ve hesaplamadaki ilgili çabaları ilerleten bir program aracılığıyla yürütmektedir.HEP, bilimi mümkün kılmak için yeni hızlandırıcı, dedektör ve hesaplama araçları geliştirir ve Hızlandırıcı Yönetimi aracılığıyla, hızlandırıcı teknolojisini bilim ve endüstrinin kullanımına yaygın bir şekilde sunmak için çalışır.

Kinheng Enstitü laboratuvarına ne sağladı?

Hızlandırıcı Araştırma Programı, Parçacık ışınlar, DOI görüntüleme, nükleer tespit uygulamalarında kullanılmak üzere bu uluslararası laboratuvara CRYSTALS malzemeleri sağladık.Geçmişte onlarla çalışmaktan çok memnunuz.Bu ünlü laboratuvarlara gelişmiş malzemeler geliştirmeye ve sağlamaya devam edeceğiz.